Hautausjärjestelyt

Vain harvat tapahtumat muuttavat elämämme niin täysin kuin läheisen kuolema. Surun kohdatessa voivat hautauksen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja kysymykset tuntua vaikeilta.

Halutessanne hoidamme teidän kanssanne tai puolestanne hautauksen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät käytännön järjestelyt arvokkaasti, ammattitaidolla ja luottamuksellisesti, yksilölliset toiveet huomioon ottaen.

Jos vainaja on eläessään jollakin tavalla ilmaissut toivomuksensa, on se tueksi ja avuksi, sillä vainajan toivomuksia tulisi yrittää noudattaa niin pitkälle kuin mahdollista.

 

 

Hautauslupa

Vainajan hautaamista varten tarvitaan hautauslupa. Hautausluvan kirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri. Lupa toimitetaan sille seurakunnalle, minne vainaja haudataan.

 

Siunaustilaisuus

Omainen voi halutessaan itse ottaa yhteyttä seurakuntaan jossa siunaus ja hautaus toimitetaan ja varata siunausajan, paikan ja papin. Siunaustilaisuuden ohjelmasta sovitaan yhdessä papin ja kanttorin kanssa.

Ennen siunaustilaisuuden alkua on omaisilla mahdollisuus jättää rakkaalleen viimeiset jäähyväiset, jonka jälkeen arkku siirretään kirkkoon/kappeliin.

 

Sanomakellot

Sanomakellojen soitto viestittää kuolintapahtumasta. Sanomakellojen soitosta sovitaan hautaustoimiston tai oman seurakunnan kanssa.

 

Kuolinkiitoksen lukeminen kirkossa

Kuolinkiitos luetaan vainajan oman seurakunnan kirkossa pääsääntöisesti siunausta seuraavana sunnuntaina. Myös tästä sovitaan hautaustoimiston tai oman seurakunnan kanssa.

 

Hautapaikka

Uuden hautapaikan järjestämisestä tai vanhan sukuhaudan käytöstä sekä muistomerkin siirrosta sovitaan seurakunnan kanssa.

 

Arkun / uurnan valinta

Arkku on omaisenne viimeinen leposija. Arkkua tarvitaan myös tuhkahautauksessa, sillä vainaja kuljetetaan, siunataan ja tuhkataan arkussa. Useimmiten vainajalle puetaan valkoinen paita ja valkoiset sukat. Vainaja voidaan pukea myös omiin vaatteisiin.

 

Kantajat

Arkkua kantamaan tarvitaan yleensä kuusi henkilöä. Vainajan lähimmät sijoittuvat arkun pääpuolelle, jolloin he arkkua kappelista pois kantaessa ovat takimmaisina. Arkun kantaminen tapahtuu kantohihnojen tai kantokahvojen avulla. Arkun hautaan laskeminen tapahtuu kantohihnojen avulla.

 

Uurnahautaus

Hautaustoimisto hoitaa puolestanne tuhkaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Lähin krematorio sijaitsee Oulussa, jonne vainaja kuljetetaan siunauksen jälkeen. Tuhkan lopullinen sijoituspaikka ilmoitetaan krematorioon ja kun uurna luovutetaan krematoriosta, tapahtuu uurnan hautaanlasku

 

Kuljetus

Vainajan kuljetus/saattoajo hoidetaan yleensä hautaustoimiston kautta.

 

Suruviestin tiedottaminen

Omaiset ilmoittavat suruviestin yleensä henkilökohtaisesti sukulaisille ja ystäville. Laajemmin ilmoittaminen tapahtuu useimmiten kuolinilmoituksen muodossa lehti-ilmoituksella. Myöhemmässä vaiheessa ilmoitus tehdään myös työnantajalle, taloyhtiölle, pankeille, vakuutusyhtiöille, yhdistyksille jne.

 

Lehti-ilmoitukset

Kuolinilmoitus julkaistaan joko ennen hautajaisia tai niiden jälkeen. Kiitosilmoitus julkaistaan hautajaisten jälkeen jos kuolinilmoitus on julkaistu ennen hautajaisia, muussa tapauksessa kiitos liitetään kuolinilmoitukseen.

Kuolinilmoitus voi sisältää toivomuksia hautajaisten osalta kuten muistotilaisuuteen kutsua tai ilmoitusta siitä, että hautajaiset tapahtuvat vain lähiomaisten läsnä ollessa.

 

Kukkalaitteet

Arkkukoristeen ja henkilökohtaisen kukkalaitteen tilaamisen voi hoitaa itse tai hautaustoimiston kautta. Muisto- ja tilaisuuspaikan pöytiin, valokuvapöydälle, kahvipöydälle sekä vieraiden pöytiin tilataan yleensä myös kukat. Halutessasi voit  tilata havut haudalle hautaustoimistosta.

 

Muistotilaisuus

Muistotilaisuustilan varaaminen ja tarjoilusta päättäminen. Siunaustilaisuuden jälkeen pidettävä muistotilaisuus on tilaisuutena ainutkertainen ja tunteikas. Tarjoilun lisäksi muistotilaisuus pitää useimmiten sisällään musiikkia, puheita ja adressien lukua. Muistotilaisuuden voi myös pitää omaisten tai vainajan kotona.

 

Valokuvaaja

Omaiset voivat halutessaan tilata valokuvauksen siunaus- ja muistotilaisuuteen. Valokuvauksen järjestäminen on vapaaehtoinen.

 

Siunaustilaisuuden käsiohjelmat

Käsiohjelmaan painetaan siunaustilaisuuden kulku sekä virret. Siunaustilaisuuden käsiohjelma on vapaaehtoinen.

 

Hautakivi / kaiverrus

Muistomerkin valintaan vaikuttavat hautapaikka ja seurakuntien omat hautausmaakohtaiset säännökset sekä mahdolliset vainajan toivomukset. Uuden hautapaikan merkiksi, tilataan yleensä valkoinen risti.

 

Perunkirjoitus

Jokaisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Perunkirjoitus pidetään kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä jonka jälkeen se toimitetaan verotoimistoon.

 

 

Voit tulostaa hautausjärjestely-muistilistan täältä ››